Masaxes

Parcial            26 €

Manobras manuais de relaxación nunha zona localizada do corpo.

Semiparcial            34 €

Pernas e espalda de cúbito prono.

Completo            47 €

Manobras manuais de relaxación en todo o corpo desde os pes ata as cervicais, excepto zonas contraindicadas.

Linfático            29 €

Manobras manuais drenantes e de empuxe coa fin de eliminar toxinas e líquidos do organismo.

Vichy ou Baixo Ducha            46 €

Manobras manuais sedantes que se aplican baixo unha choiva fina proxectada por varias duchas repartidas ao largo do corpo.

Anti Celulítico con Crema de Algas          36 €

Manobras manuais profundas en zonas localizdas que favorecen a ruptura dos nódulos da celulitis ou pel de laranxa.

Masaxe Corporal            41 €

Manobras manuais de relaxación en todo o corpo, dende os pes ata as cervicais, excepto zonas contraindicadas.

Cráneo-Facial            26 €

Manobras manuais na raíz do pescozo, cara e cabeza con fines relaxantes ou estéticos en problemas de deshidratación, flacidez e outros.

Reflexolóxico            29 €

Manobras manuais de presión nos pes coa fin de aproveitar os seus efectos reflexos sobre os distintos órganos ou partes do corpo.

Hidrojet            14 €

Manobras de masaxes ao corpo a través dunha cama de auga dotada de mecanismos ao efecto.

Bono Masaxe Parcial          240 €

10 masaxes parciais